VI - Ljubimca

VI - Ljubimca

»Združevalec nasprotij, dvojnosti, polarnosti« - arhetip odnosov, razmerij

Danes bodo v ospredju razmerja, nakatera se bodo lahko poglobila, spet druga se lahko končajo in razdrejo. Čas, ki lahko kaže na poroko ali ločitev, čas trikotniških razmerij.Dan za delo z ljudmi in po potrebi po spremembah v razmerju

 

Kontakt:
Shana Flogie
041 410 176
shana@mychi.si