Nastanek Kristalov

Nastanek Kristalov

Minerali nastajajo na več načinov

• magmatsko - z ohlajevanjem magme oziroma lave
• sedimentno - z usedanjem različnih organskih in anorganskih snovi v vodi ali na kopnem
• metamorfno - s preobrazbo že formiranih magmatskih in sedimentnih mineralov zaradi visokih temperatur in pritiskov

Ker Hermesov zakon velja na vseh ravneh in za vse stvari, lahko sklepamo, da je že od samega nastanka minerala odvisno, kakšna je njegova frekvenca - vibracija in s katerimi energijskimi situacijami v naših življenjih jo lahko povezujemo.

Občutek, da smo del živega vesolja je aktualni evolucijsko – transformacijski moment, ki je tesno povezan s pojmom kolektivnega nezavednega – termin, ki ga je švicarski psihoanalitik C. G. Jung uporabil za nezavedno povezanost človeštva.

Jung je bil namreč prepričan, da misli in čustva vsakega posameznika prispevajo k oblikovanju kolektivnega nezavednega, ki povratno vpliva na vedenje vseh posameznikov. In glede na to, da je kamen pravzaprav nekakšna naravna združba mineralov, je lahko zanimiva paralela kolektivnega nezavednega in simbolike kupa kamenja.

Če Jungovo tezo v nadaljevanju povežemo z nastankom kristalov, dobimo zelo zanimivo povezavo z razvojem človeške psihe.

Nastanek kristalov

Magmatski minerali so energijsko usklajeni s primarnimi človekovimi funkcijami. Ko se otrok rodi, je njegova stopnja zavesti zelo primarna, informacije pa takrat sprejema od staršev na nezavedni ravni. Te se nanašajo predvsem na potrebo po preživetju, gibanju, hrani, spanju, govoru, prepoznavanju predmetov skozi vid in otip, ter prepoznavanju ljudi in situacij.

Načeloma ne delujejo transformacijsko, saj delujejo predvsem na nivoju preboja različnih blokad, na splošno pa magmatski minerali pomagajo predvsem pri razvoju naših potencialov. Vsak magmatski mineral torej v energijskem smislu predstavlja določeno kvaliteto in podpira njen razvoj, pomagajo pa nam zlasti pri oblikovanju osnovnih življenjskih usmeritev.

Magmatski minerali so: Kamena strela, Smaragd, Sugelit, Topaz, Turmalin …

Sedimentni minerali so nastajali pod vplivom pritiskov iz okolja. Prav take situacije najdemo tudi v življenju – človeka oblikuje vzgoja staršev, učiteljev in drugih skrbnikov, povezanih z otrokovimi interesnimi dejavnostmi, partnerski in prijateljski odnosi, kulturni in socialni vplivi okolja. V vsakem trenutku nismo po osebnostni plati nič drugega, kot rezultat sekundarnih vplivov okolja, ki so nas gradili, nam v neprijetnih situacijah »vgradili« miselne in čustvene vzorce, na osnovi vsega preživetega pa se na nove dražljaje samosvoje odzovemo.

Sedimentni minerali nam pomagajo spoznati vzroke teh vedenjskih vzorcev, ki nam pogosto preprečujejo živeti tako, kot si resnično želimo, jih ozavestiti in raztopiti. Nove izkušnje lahko torej ob pomoči sedimentnih mineralov doživljamo bolj čisto in neposredno, hkrati pa iz svojih življenj preženemo stres, stare vzorce in napetost.

Sedimentni minerali so: Malahit, Turkiz, Boji stones, Hrizopraz, Variscit …

Metamorfni minerali so vezani na preobrazbo, saj je tudi njihov nastanek vezan nanjo. Ko otrok odraste, razvije polno zavest o sebi in doživlja sebe kot središče sveta. V današnjem času, ko smo priča masovni transformaciji človeške zavesti v občutenje enosti z vsem živim, so nam lahko metamorfni minerali v veliko pomoč, saj se evolucija vsake generacije meri z množino posameznikov, ki so uspeli spremeniti svojo notranjo naravnanost.

V pomoč so nam pri vseh situacijah, ko smo po dolgem času pred novim začetkom. To se zgodi lahko, ko se odločimo za zamenjavo zaposlitve, prekinemo dolgoletno vezo s partnerjem, pri mladih ljudeh v trenutku, ko se odločijo, da bodo zapustili starše in živeli samostojno. Vse te situacije so povezane s stresi, nostalgijo, bolečino, težavami in ker imajo metamorfni minerali glede na svoj nastanek na nek način vgrajeno »transformacijsko kodo«, nam v takšnih primerih olajšajo odločitve kot tudi posledice - zlasti čustvenih - odločitev.

Po teh mineralih torej posežemo takrat, ko smo zaradi nekega ustaljenega načina življenja, ki nas ubija, globoko nezadovoljni in vemo, da nekaj moramo storiti. Vibracije teh mineralov nam pomagajo do pravih odločitev, hkrati pa delujejo transformacijsko na vse strahove, nervoze in kompromise, ki smo jih bili navajeni in jih sprejemali zato, ker nismo imeli moči, da kaj ukrenemo.

Nastanek Kristalov

Metamorfni minerali so: Lapis lazuli, Aleksandrit, Dioptas, Tigrovo oko, Zoisit …

Razlika med minerali, kamni in kristali

Kristali, tem pogosto pripisujemo obliko kvarcev, ki so še vedno pomanjšane oblike kemičnih elementov. Kristal je trdna snov, ki ima urejeno notranjo zgradbo. Gradniki kristalov so lahko atomi, ioni, molekule ali cele polimerne verige.

Minerali so snovi anorganskega izvora in so največkrat v obliki soli (npr. magnezijev sulfat, železov fumarat, bakrov sulfat).

Kamenine in kamni so kombinacija mineralov, ki so se na edinstven način oblikovali iz različnih elementov in posrednega okolja.

Žlahtni kamni je strokovni izraz za drage in pol-drage kamne, katerih osnova je njihova barva, uporabnost in pomen njihove lastnosti. Sem štejejo štirje najbolj dragoceni kamni: Smaragd, Diamant, Rubin in Safir.

Dodatne informacije:
Shana Flogie
041 410 176
shana@mychi.si

Preberite še:

Moč kristalov