Nadzor misli

O čiščenju in uravnovešanju čaker

Je metoda s katero očistimo svoje energijsko telo. Tako kot se dnevno kopate in si umijete obraz, tako tudi vašemu energijskemu telesu dobro dene dosledno čiščenje. Pogosto naletimo na ljudi ali situacije, ki v vas sprožijo neko vrsto strahu, posledica tega pa je, da se vaše čakre navzamejo te energije, hkrati pa se ob tem skrčijo ali otečejo. Ker smo bitja iz svetlobe, ljubezni in inteligence, so te značilnosti bistvo čiste energije. Smo torej tudi energijska bitja.

Vaše misli nadzorujejo, odrejajo počutje in doživljanje ter vplivajo na različna energijska telesa znotraj in okoli vašega telesa. Drugače povedano, na vaša energijska središča vplivajo stvari, na katere se najbolj osredotočate – denar, duhovnost, odnosi in podobno. Ta energijska središča so videti kot ventilator, pravimo pa jim »čakre«, kar v starodavnem vzhodnjaškem jeziku sanskrt pomeni »kolo«. Vsaka od teh glavnih čaker se nahaja poleg hormonskih žlez. Skozi telo potiskajo vitalno energijo, ki ji pravimo tudi »ki«, »či« ali »prana«, da bi mu zagotovile vitalnost. Omenjena življenjska energija izvira od Boga oz. izvorne kreativne energije kozmosa in nam omogoča dostop do vse modrosti oz. jasnovidnih informacij.

O čiščenju in uravnovešanju čaker

Čakre vseskozi izžarevajo in sprejemajo energijo. Če se oklepate negativnih misli, se vaše čakre umažejo z gosto, temno energijo. Onesnažene čakre ne zmorejo potiskati dovolj energije skozi telo, zato se lahko počutite leno, neuravnoteženo, izguite pa tudi stik s svojimi naravnimi jasnovidnimi sposobnostmi. Vsaka zadeva o kateri premišljujete ima svojo čakro. Če so vaše misli popolnoma podrejene ljubezni in veri, čakre delujejo popolnoma zdravo, vaša energija in življenje tečeta gladko, vas pa prevevata harmonija in blaženost. Ko se čakre umažejo, skrčijo ali otečejo, je posledica tega, da se počutite utrujeno ali ravnodušno, čeprav ne poznate pravega razloga. Z očiščenimi in uravnoteženimi čakrami zmorete zlahka prepoznati informacije, ki zadevajo vašo prihodnost in druge ljudi ter prisluhniti glasovom Boga in angelov.

Čiščenje čaker je sestavljeno iz dveh korakov:
• Čiščenja kar pomeni opuščanje negativnih miselnih vzorcev in rezanje eteričnih vezi iz naših čaker
• Uravnoteženja kar pomeni, večanje posameznih čaker, dokler ne postanejo vse enako velike

Kadar obsedeno premišljujete o neki zadevi, se čakra, ki se odziva na to zadevo lahko prekomerno razširi, strahovi pa jo skrčijo in nastanejo neproporcionalno velike čakre. Samo po sebi ni pravzaprav nič narobe, če imamo velike čakre, pravzaprav je to zdravo, le ohranjati jih moramo enakomerne, da energija teče skoznje neovirano. Zaradi umazanih in neuravnoteženih čaker se počutimo omrtvičeno, utrujeno, takšne čakre pa povzročajo očitne ovire za človekovo ustvarjalnost in pritekanje obilja. Čiste in uravnotežene čakre odprejo naš pretok energije, novih zamisli in sinhronosti.

Nadangel Metatron je povezan s čiščenjem čaker in lahko ga pokličete, da z diamantno belo svetlobo očisti vaše čakre od kronske čakre do korenske.

Za čiščenje čaker lahko pokličete in se dogovorite za osebno srečanje:
Shana Flogie
041 410 176
shana@mychi.si

Preberite še:

Rezanje vezi in čiščenje čaker

Pomen rezanja eteričnih vezi

O eteričnih vezeh

Kaj pravijo ljudje ...