Življenjski nauki

Predstavitev male arkane

Mala arkana zajema lestvico od ASA do DESETICE v vsaki barvi (meči, čaše, palice in diski). Vsak njen simbol ponazarja življenjske nauke in priložnosti ali možne izhode, ki jih doživljamo na duševnem, čustvenem, duhovnem in telesnem nivoju zavesti.

Barve lahko tretiramo tudi kot štiri elemente: zrak, voda, ogenj in zemlja.

MEČI = ZRAK = DUŠEVNI NIVO ZAVESTI
Meči kažejo na kakovost mišljenja, vere in odnosov z ljudmi; so slike naših misli

ČAŠE = VODA = ČUSTVENI NIVO ZAVESTI
Čaše predstavljajo custveno psihološke dejavnike, ki vsebujejo naše odzive in občutke. Vse karte čaš kažejo na različne odtenke ljubezni in čustvenih stanj, od sreče, zadovoljstva do razočaranja, jeze, strahu in vztrajnosti.

PALICE = OGENJ = DUHOVNI NIVO ZAVESTI
Palice so duhovna barva. Sinonim za duhovnost sta energija in življenjska sila. Predstavljajo intuicijo, kakovost vizije, vpogleda in zaznave. Kažejo, katere stvari človek v resnici ceni ter ponazarjajo naše izvirno bistvo ali našo pristnost in spontanost.

DISKI = ZEMLJA = TELESNI NIVO ZAVESTI
Diski vedno predstavljajo zunanjo resničnost ali sposobnost izražanja namenov v zunanjem svetu, pa naj gre za zdravje, denar, delo, ustvarjalnost ali medsebojne odnose.

Predstavitev male arkane

Kraljevski simboli - šestnajst tipov samoobvladovanja, ki jih v življenju odsevajo pomembni ljudje.

Kraljevski simboli kažejo prirojene sposobnosti obvladovanja nivojev zavesti, naravnih darov, talentov in sredstev. Predstavljajo notranje učenje in poučevanje. Barva karte (meči, čaše, palice in diski) kraljevskega simbola, ki jo izvlečemo, kaže kateri nivo zavesti obvladujemo, kje se zavest širi (VITEZ in PRINC) in kje se uravnoteža in poglablja (KRALJICA in PRINCESA). Kraljevski simboli poleg obvladovanja nivojev zavesti simbolizirajo tudi pomembne ljudi, ki delujejo kot zunanje ogledalo sposobnosti obvladovanja raznih nivojev zavesti. VITEZ in KRALJICA katerekoli barve kažeta na nivo zavesti, ki smo ga obvladali že pred časom. Predstavljata enako stare ljudi ali starejše. PRINC in PRINCESA kažeta nivo zavesti, ki smo se ga naučili obvladati pred kratkim. Kažeta na ljudi, ki so naše starosti ali mlajši.

Vrata iniciacije in rasti, kot jih razodeva mala arkana

V Egiptu je poleg knjige Mrtvih obstajala tudi knjiga Živih, obe pa sta v besedi in sliki odsevali vse možne položaje, v katerih se lahko znajde človek. Egipt je bil ena redkih kultur, ki je premogla obe knjigi. Knjiga Živih, se je imenovala tudi Knjiga Thotha, od koder izvira tudi komplet tarot kart; drugo ime zanjo je bilo Knjiga modrosti. V njej je bilo navedenih trinajst izzivov ali preizkušenj in sedemindvajset darov, talentov ali sredstev, ki lahko človeku pomagajo pri preobrazbi bardo stanj; bardo pomeni problematična in izzivalna ali negativna stanja zavesti, ki jih lahko izkusi človek.

Egipčanska mitologija navaja 13 stanj bardo

• šest jih je v umu – MEČI
• trije so čustveni odzivi na misli – ČAŠE
• dve prizadaneta energijo ali vizijo ali način zaznavanja – PALICE
• dve pa sta povezani z zunanjo resničnostjo, torej z zdravjem, denarjem, ustvarjalnostjo in medčloveškimi odnosi – DISKI

Lepota tega kompleta kart je v tem, da je med 78 kartami le 13 izzivov, ki so zbrani v Mali arkani. V Mali arkani in v Knjigi Thotha je navedenih 27 pozitivnih stanj. Če si zapomnimo pozitivna stanja ali darove, talente in notranja sredstva, nam to pomaga pri preobrazbi bardo stanj. Slednja lahko preoblikujemo le z voljo in z zavestno odločitvijo ali s tistim, kar bi Jung imenoval naši senčni vidiki osebnosti. Gre za negativne, strah zbujajoče dele osebnosti, ki jim težko gospodarimo ali jih nadzorujemo. V Jungovski psihologiji velja trditev, da »svetlejše kot je sonce, temnejša je senca«. Tarot nas torej spominja, da sta obe plati vedno navzoči v naši naravi. V šamanističnem jeziku bi stanja bardo lahko opisali kot »potovanje v podzemlje«, potovanje, ki zahteva tesno povezanost s totemsko živaljo moči in doseganje največje možne osebne moči. Pozitivni vidik vsake preizkušnje je uporaba darov, talentov in sredstev pri soočanju z neznanim. Pomembno je, da se s preizkušnjo soočimo dovolj močni, da ne občutimo stiske.

Število 13 je zanimivo, saj v Veliki arkani predstavlja simbol SMRTI/PONOVNEGA ROJSTVA. V Mali arkani je opisanih trinajst načinov preobrazbe ob izzivih in preizkušnjah, trinajstih poti, ki ravno tako preobražajo kot simbol iz velike arkane. V mali arkani lahko gledamo na te simbole kot na arhetipske motive notranje »lepotice in zveri«. S trinajstimi zvermi, ki bivajo v naši zavesti, se lahko soočimo, lahko jih obidemo ali pa jih poskušamo udomačiti. Pri tem nam stoji ob strani sedemindvajset darov, talentov in draguljev, ki so v naši zavesti mnogo večji od trnov.

Dodatne informacije:
Shana Flogie
041 410 176
shana@mychi.si

Preberite še:

Tarot in arhetipi

Predstavitev velike arkane

Izobraževanje